Regeringen inför övervakningsskatt!

Regeringen vill införa en övervakning av medborgarna vars like inte funnits i historien. Hur effektivt Stasi än var, så var det begränsat av att tekniken inte fanns för total övervakning, tjänstemännen var tvungna att skriva ner allt på papper som i sin tur behövde fysisk förvaring.

Denna begränsning är borta i dag och en fullskalig kartläggning av en människas liv är nu inte längre bara teoretiskt möjlig utan även närmast trolig. Den teknikutveckling vi ser går otroligt fort och ett nästa steg i övervakningen kan mycket väl bli att vi övervakas i realtid.

Storbritannien kan få tjäna som exempel på hur näraliggande en sådan utveckling är. Där har regeringen sedan ett par år tillbaka redan avsatt miljarder för att möjliggöra en sådan utveckling. Men låt oss för en stund bortse från integritetsintrånget och det hån mot medborgerliga rättigheter lagändringarna innebär. Nej, fundera istället en stund på hur mycket detta faktiskt kommer att kosta oss skattebetalare.

Om man läser igenom lagrådsremissen tas det bara upp att allmänna medel måste tillföras, men hur mycket kan vi bara spekulera om fram tills regeringen går ut med en faktisk summa. Vilket innebär att man antingen inte räknat på det eller att man inte vill berätta det. Oavsett vilket så kan man dra följande slutsats:

Datalagringsdirektivets införande innebär att det måste införas något som närmast kan liknas vid en ”övervakningsskatt”.

Även om det åläggs operatörerna att stå för lagringskostnaderna och staten betalar notan för det så är det du och jag som betalar i slutändan. Denna groteska mängd med data måste samlas in och förvaras, vilket kräver såväl enorma mängder datorkraft som högkvalificerad personal. Ingetdera är gratis och med den svenska bredbandsutbyggnaden som tillhör de främsta i världen så kommer det att krävas utrustning som nätt och jämnt är utvecklad och som därigenom är, på ren svenska, svindyr.

Så frågan är: Är svenska folket villigt att se sin telefon- och bredbandsräkning bli dubbelt eller till och med tre gånger så dyr för skyldigheten att lämna ifrån sig allt om sitt liv? Den frågan har också medierna ett ansvar att ställa.

Leave a Reply

Social Buttons by Linksku canadian family pharmacy